8. Sınıf Fen Ve Teknoloji Dersi Eğitim Konuları

Besin Zincirinde Enerji Akışı

Konu Anlatım Videosu Soru Çözümleri

Elektrik Akımının Magnetik Etkisi

Konu Anlatım Videosu Soru Çözümleri

Elektrik Enerjisi ısıya Dönüşür

Konu Anlatım Videosu Soru Çözümleri

Elektrikli Araçların Gücü

Konu Anlatım Videosu Soru Çözümleri

Elementlerin Sınıflandırılması

Konu Anlatım Videosu Soru Çözümleri

Enerji Dönüşümü Ve özısı

Konu Anlatım Videosu Soru Çözümleri

Enerji Kaynakları Ve Geri Dönüşüm

Konu Anlatım Videosu Soru Çözümleri

Erime-donma Ve Buharlaşma-yoğuşma ısısı

Konu Anlatım Videosu Soru Çözümleri

Evren Ve Dünyamız Nasıl Oluştu?

Konu Anlatım Videosu Soru Çözümleri

ısınma-soğuma Eğrileri

Konu Anlatım Videosu Soru Çözümleri

Maddenin Halleri Ve ısı Alış Verişi

Konu Anlatım Videosu Soru Çözümleri

Sıcaklık Farkından Kaynaklanan Hava Olayları

Konu Anlatım Videosu Soru Çözümleri

Sigorta çeşitleri Ve Işlevleri

Konu Anlatım Videosu Soru Çözümleri

Yer Kabuğunu Etkileyen Levha Hareketleri

Konu Anlatım Videosu Soru Çözümleri