12. Sınıf Ygs Lys Tarih Dersi Eğitim Konuları

Xx. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti

Konu Anlatım Videosu Soru Çözümleri

20.yy. Başlarında Dünya Tarihi

Konu Anlatım Videosu Soru Çözümleri

1881'den 1919'a Mustafa Kemal

Konu Anlatım Videosu Soru Çözümleri

Arayış Yılları (duraklama Dönemi)

Konu Anlatım Videosu Soru Çözümleri

Atatürk Ilke Ve Inkılapları

Konu Anlatım Videosu Soru Çözümleri

Cumhuriyet Dönemi Dış Politika

Konu Anlatım Videosu Soru Çözümleri

Diplomasi Ve Değişim ( Gerileme Dönemi)

Konu Anlatım Videosu Soru Çözümleri

Dünya Gücü Osmanlı Devleti

Konu Anlatım Videosu Soru Çözümleri

En Uzun Yüzyıl (dağılma Dönemi)

Konu Anlatım Videosu Soru Çözümleri

Ilkçağ Uygarlıkları

Konu Anlatım Videosu Soru Çözümleri

Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler

Konu Anlatım Videosu Soru Çözümleri

Milli Güvenlik Bilgisi

Konu Anlatım Videosu Soru Çözümleri

Milli Mücadele'nin Hazırlık Dönemi Ve Tbmm'nin Açılışı

Konu Anlatım Videosu Soru Çözümleri

Osmanlı Kültür Ve Uygarlığı

Konu Anlatım Videosu Soru Çözümleri

Türk Islam Devletleri

Konu Anlatım Videosu Soru Çözümleri

Yeniçağda Avrupa'daki Gelişmeler

Konu Anlatım Videosu Soru Çözümleri